Strona Artmana o rozwoju duchowym,

samoświadomości, analizach, medytacji i oświeceniu

gallery/labedz9
gallery/labedz10
https://ridero.eu/pl/books/duzy_ksiaze/

 

Artman - Krzysztof Chrząstek

Analiza czakr i badanie ERD

 

W artykule tym omówię krótko swoje rozumienie badania czakr i ERD oraz własną praktykę.

Przed przystąpieniem do badania najlepiej jest się zrelaksować. Dobrze jest pooddychać,  uspokoić się, a nawet pomedytować.

 

Badanie czakr

Badanie czakr wykonuję za pomocą wahadła. Mam małe wahadło z ostrym końcem i sznureczkiem o długości około 25 cm. Można oczywiście badać poprzez widzenie, ale nawet wtedy należy pamiętać, że można widzieć różne poziomy energii i wcale osoba widząca aurę czy energię nie musi być dobrym badaczem zarówno czakr, jak i innych parametrów. Dobrze jest również, jeżeli osoba, która wykonuje badanie ma już w miarę rozwiniętą świadomość, czyli około lub ponad 22ERD.

 

Badania wykonujemy na prostym schemacie. Wystarczy sobie narysować na pionowej kresce 7 punktów lub małych kreseczek odpowiadających 7 czakrom. Dobrze jest, aby odcinki pomiędzy czakrami na schemacie wynosiły około 2 - 2,5 cm. Wtedy wahadło wyraźnie pokaże kształty czakr. Przy osobach, które mają bardziej rozwinięte górne czakry przyda nam się wahadło z co najmniej 20 cm sznureczkiem.

Badanie osoby najlepiej jest przeprowadzać ze zdjęcia. Najlepsze jest aktualne, ale tak naprawdę przy odrobinie praktyki nie ma znaczenia, ile lat ma zdjęcie. Najlepiej jeśli na zdjęciu widoczne są oczy i serce osoby, którą chcemy zbadać. Zdjęcie kładziemy sobie ponad schematem lub po jego prawej stronie. Mi tak jest łatwiej. Można również badać patrząc na zdjęcie wyświetlane na ekranie komputera. Niektórym to jednak przeszkadza i zaburza badanie.

 

Patrzymy na zdjęcie danej osoby, umieszczamy wahadło pionowo nad pierwszą czakrą na schemacie i prosimy, aby wahadło pokazało nam pierwszą czakrę badanej osoby. Można również lekko rozbujać wahadło, ale zazwyczaj od razu samo zaczyna się kręcić. Ważne jest, aby nie nadawać wahadłu określonego ruchu w jakimś kierunku. Dobrze jest przyjąć sobie, aby wahadło kręciło się nad daną czakrą w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) jeśli czakra działa prawidłowo i w lewo, jeżeli energia w czakrze nie ma prawidłowego obiegu i przepływu energii.

 

Tutaj uwaga – ja badam coś, co nazywam „gęstością właściwą” czakry. Dlatego nie zawsze wychodzą mi w badaniu koła. Czakry co prawda emitują energię światła, a  światło rozchodzi się po okręgu i w nieskończoność. Dlatego, jeśli ktoś myśli, że czakry mogą być tylko okrągłe, to równie dobrze może powiedzieć, że ich wielkość jest nieskończona. Dlatego badam „gęstość właściwą”- najbardziej zwartą strukturę energetyczną, którą można wyczuć jako oddzielny twór.

 

Podczas badania wahadło kreśli jakiś kształt nad czakrą na schemacie. Uważnie obserwujemy, jaki kształt kreśli w powietrzu wahadło i odkąd dokąd w pionie sięga dany kształt. Najczęściej są trzy rodzaje kształtów, jakie może nam pokazać wahadło. Są to okrąg, owal i kreska – odcinek. Jeżeli owal i koło są pionowo względem pionowej kreski schematu do badań (linii kręgosłupa), to oznacza to, że dana czakra jest zharmonizowana. Jeżeli owal czakry jest odchylony od pionu, oznacza, to, że czakra nie jest zharmonizowana. Według mnie odchylenie owalu czakry w prawo (na schemacie w lewo) oznacza nadmiar energii męskiej czakry. Odchylenie w lewo (na schemacie w prawo) oznacza, że w danej czakrze jest przewaga energii żeńskiej.

 

Jeżeli wahadło rysuje nam kreskę, to przyjrzyjmy się, czy jest to kreska, czy bardzo wąski owal. Jeżeli wychodzi nam tylko kreska (pionowa lub pod pewnym skosem w prawo lub lewo, to oznacza to, że w danej czakrze jest blokada, czyli brak prawidłowego przepływu energii. Taką czakrę trzeba zharmonizować i udrożnić.

 

Czasem również może się okazać, że niektóre istoty jakby nie mają czakr – wahadło pokazuje jedynie małe poziome kreski w miejscu czakr. To istoty, które nazywane są strzygami. (Takie są i taka jest ich natura. Nie ma co uważać je za nieboskie czy gorsze. Jest to błędne myślenie z nie najwyższego poziomu świadomości. Ostatecznie zarówno oświecony czy każda inna istota – twór postrzegany jako oddzielny są takie same. Mają jednakową wartość. Różnica w ich postrzeganiu wynika tylko z postrzegania oceniającego i wartościującego umysłu, preferencji gatunkowych, społecznych i kulturowych. Niektóre istoty się lubią i są sobie bardziej wzajemnie potrzebne, a  inne mniej. Tak jest i już.)

Po zbadaniu pierwszej czakry rysujemy jej kształt na schemacie i przechodzimy do następnej czakry. Tak samo prosimy mentalnie o to, aby wahadło pokazało nam, jak wygląda dana czakra u tej osoby.

 

Badam zawsze stan aktualny. Nie interesuje mnie to co było, ani to co będzie. Nie interesuje mnie również ile kto najwięcej i najmniej przejawiał w życiu. Interesuje mnie stan, w którym badam oraz ewentualnie tendencje, ku którym zmierza dana czakra.

Po narysowaniu całości czakr można się zastanowić, jaki jest ogólny obraz danej osoby. Dobrze jest rysować sobie czakry w ich głównych kolorach.

 

Można również zbadać procent rozwoju danej czakry. To badanie najlepiej jest wykonywać na schemacie narysowanym na okręgu lub półokręgu. Rysujemy sobie na nim podziałkę procentową. Najlepiej, jeżeli na początku będziemy mieć podziałkę od 1 do 10%, potem co 10% od 10 do 90% i od 90% co jeden procent do 100. Warto również, o ile badania dokonywane są na okręgu, rozdzielić 0% od 100%, żeby nam się nie myliło. Wystarczy zacząć podziałkę od 0% nieco powyżej poziomej średnicy okręgu, po jej lewej stronie. Wtedy 100% przypadnie dokładnie na tę poziomą średnice po stronie lewej.

 

Mówi się o rozwoju czakr, ale według mnie jest to pojęcie nieścisłe. Rozwój oznacza bowiem raczej tylko zwiększanie się, rozkwit czyli w odniesieniu do czakr ich powiększanie się wszerz i/lub wzwyż. Patrząc na temat szerzej można powiedzieć, że raczej nie ma czegoś takiego jak rozwój czakr. To znaczy jest, ale w sytuacji idealnej, w której czakry rozwijają się tylko w górę, czyli nie ma żadnych spadków energii, którą przejawiają. Tak jest jednak bardzo rzadko. Układ energetyczny człowieka jest jak światłowód albo pusta szklana rura. Nie ma tam zatem co rozwijać. Po prostu ilość energii, którą emitują czakry zależy od poziomu świadomości i energii, do której się świadomie i podświadomie podłącza system energetyczny człowieka. Zależy to po części od umysłu. Jeśli ktoś utożsamia się z drzewem, może przejawiać poziom energii drzewa, jeśli ktoś uważa siebie za zwierzę, emanuje energie zwierzęcia. Jeżeli ktoś utożsamia się z istotą boską, zaczyna przejawiać boskie energie, co znajduje swój wyraz w energii czakr. I w końcu jeżeli ktoś rezygnuje z utożsamiania się z czymkolwiek i kimkolwiek, łącznie ze samym sobą i to przejawia rzeczywiście, wtedy się oświeca, a boska energia przepływa sobie przez niego swobodnie nie napotykając żadnych przeszkód w postaci wyobrażeń, lęków jak i  też jakichkolwiek kreacji mentalnych. Również tych dobrych i superpozytywnych. Światłowód czakr podłączony jest wtedy do źródła o największej mocy.

 

Wielkość i działanie czakr zmieniają się w zależności od stopnia przejawiania siebie prawdziwego. A to oznacza, że w zależności od samopoczucia, stanu emocjonalnego, a również otoczenia – ludzi i pozytywnych i negatywnych dla nas warunków środowiskowych, to ich wielkość ulega zmianie. Tak jest do momentu, w którym uniezależnimy się całkowicie od jakiegokolwiek wpływu na nas z zewnątrz. Można to osiągnąć i pewnie i dziś można spotkać takie istoty. Można to wypracować na zasadzie ćwiczeń jogicznych jaki i poprzez zmianę mentalną i energetyczną.

 

Dwie górne czakry oraz serce mogą obejmować u osób bardziej rozwiniętych wszystkie czakramy. Serce łagodnym i wąskim owalem w pionie, a dwie górne czakry szerokimi owalami lub okręgami. Co do gardła, to różnie mi wychodzi. U niektórych osób może obejmować wszystkie czakry, a u niektórych wychodzi raczej mniejszy owal lub okrąg.

 

Warto co jakiś czas zbadać sobie, jaki jest nasz stan czakr. Nie należy jednak wpadać ani w euforię, gdy wyniki są dobre, ani przesadnie martwić się, gdy okaże się, że mamy jakieś blokady. Wszystko można zmienić, poprawić i rozwinąć.

 

Badanie ERD

ERD to Etap Rozwoju Duchowego. Jest definicja mówiąca, że ERD jest to wypadkową urzeczywistnienia boskich cech. To jest dla mnie nie do końca właściwa definicja, ponieważ jeżeli ktoś coś ma urzeczywistnionego to ma i tyle. Według tej definicji nie powinno być zatem spadków raz osiągniętego poziomu. Właściwsza już byłaby następująca definicja: „ERD to wypadkowa przejawianych (w danym momencie) boskich cech”.

Ponieważ jednak ERD danej osoby może wzrosnąć i zmaleć w stosunkowo szybkim czasie na skutek zmiany postaw, postrzegania siebie, wzrostu poziomu energii i świadomości, postanowiłem uściślić to, co ja rozumiem jako ERD.

Moja definicja ERD, według której badam, jest następująca:

ERD – Etap Rozwoju Duchowego to parametr pokazujący w jakim stopniu w danej chwili Średnie Ja danej osoby przejawia swoją Wyższą Jaźń.

Jest to ważne, ponieważ ERD wskazuje, na ile w danym momencie nasza świadomość (ŚJ) jest „oddalona” od poziomu świadomości Wyższego Ja, czyli na ile jesteśmy oświeceni. To zrozumiałe, ze jeżeli ktoś ma 36 ERD to przejawia oświecenie w 100%, natomiast, jeżeli ktoś ma 18 ERD to jest oświecony w 50%. Taką moc czystej świadomości przejawia.

Tutaj krótkie wyjaśnienie – dla mnie Oświecenie jest między innymi pełnym i stałym przejawianiem Wyższej Jaźni przez Średnią Jaźń, przy zaniku Niższej Jaźni do zera. Czyli:

 

Oświecenie => ŚJ = WJ; NJ=0

 

To jedna z moich definicji, inne pozostawię na odrębną publikację.

 

ERD można zbadać według skali od 0 do 36, gdzie 0 oznacza świadomość zwierzęcia, a 36 oświeconego. Za oświeconego w naszym kręgu kulturowym najlepiej jest brać Jezusa lub Buddę. Przy czym zaznaczam, że nie chodzi o poziom energii i świadomości, jaką miał Jezus podczas wcielenia, w którym nosił to imię. Oświecił się później. ERD można również badać w % jak każdy inny parametr - skala od 0 do 100%.

 

Badanie ERD również wykonuje się wahadłem, choć po pewnym czasie może przyjść do nas umiejętność wiedzenia ile ktoś przejawia ERD po spojrzeniu na jego zdjęcie. ERD badamy również na schemacie półkola lub koła na których mamy zaznaczoną skalę – od 0 do 36 lub od 0 do 100%. Warto czasem porównać wyniki badania ERD uzyskane z tych dwóch metod – procentowej i wartościowej. Jeśli badam w procentach, to łatwo z proporcji możemy wyliczyć, że np. 50% to 18 ERD. Można sobie do tego zrobić formularz w Excelu.

 

Teraz coś ciekawego – u części osób wahadło pokazuje dwie wartości ERD. Ja nazywam to dwoma promieniami ERD. Z reguły większa wartość jest tą, którą przejawiają, gdy mają dobre samopoczucie, są szczęśliwi i wypoczęci. Mniejszą wartość przejawiają wtedy, gdy ich energia nie jest silna i nie czują się dobrze. Taki przypadek jest u popularnej Dody. Można również powiedzieć, że ta wyższa wartość jest tą, którą osoba rozwinęła i jest w stanie przejawić, natomiast ta mniejsza jest tą, którą na ogół przejawia. Można w takiej sytuacji, gdy u kogoś występują dwie wartości ERD powiedzieć o syndromie ukrywającego się mistrza, o ile oczywiście choć jedna wartość przekracza 22 ERD. Czasami również wahadło pokazuje bardzo bliskie siebie wartości, np. 22-24 ERD, wtedy możemy mówić o przedziale świadomości, którą przejawia dana osoba w danym czasie.

 

Czasami ta mniejsza wartość otacza osobę na kształt „chmury lęku”, tak to nazywam. Często właśnie tą wartością dana osoba emanuje i tę u niej widać. Zauważyłem, że nawet osoba wysokorozwinięta, jeśli jest w niesprzyjających warunkach otoczenia i średnim towarzystwie, to z reguły słabnie. Trzeba mieć dużą determinację, łagodną stanowczość i pewność siebie, tego co się robi, aby świadomość się trwale ugruntowała. Czasami też to długo trwa ze względu na to, że muszą wytworzyć się nowe połączenia neuronów w mózgu. Wynika to z tego, że ciało dostosowuje się do nowych reakcji i zachowań osoby. Niektóre osoby również mają mechanizmy nie pokazywania innym swojego poziomu świadomości i energii, bo kiedyś się do tego zrazili, mają za mało ugruntowane, albo nie czują takiej potrzeby. Inni nie chcą pokazać tego poziomu nawet sobie, bo to pociąga za sobą zmiany w postawie, przejawianiu się, to jak zobaczenie się w lustrze i stwierdzenie, że jest się kimś innym, niż dotychczas się sądziło.

 

Patrząc na zdjęcie osoby można widzieć i czuć zarówno jej stan aktualny (w momencie badania), albo stan z momentu, w którym zostało zrobione zdjęcie. Ja widzę i wyczuwam o wiele bardziej stan aktualny, czyli taki w jakim jest dana osoba w momencie, gdy patrzę na zdjęcie. Czasem warto zobaczyć dwa zdjęcia danej osoby, ponieważ energia, jaką emanują one może być na nich różna. Zwłaszcza, jeżeli mamy jakiś ważny związek karmiczny z tą osobą (np. kochanek, guru, nieprzyjaciel), to wtedy możemy ją postrzegać przez naszą pamięć podświadomości z danego okresu, choć wydaje się nam, że patrzymy na realną tu i teraz osobę.

 

Zbadanie poziomu rozwinięcia i pracy czakr oraz ERD pozwala ustalić, jaki jest aktualny stan danego człowieka. Warto czasem się przyjrzeć swojej strukturze energetycznej i poziomowi świadomości, jaki się przejawia, aby ewentualnie móc coś skorygować.

Po zbadaniu czakr i ERD można podpowiedzieć z czym dobrze by było, aby dana osoba pracowała. Można również intuicyjnie wczuwając się w osobę i oczekując na podpowiedź od Wyższego Ja poradzić jej, co można poprawić i w jaki sposób. Czasem też jak osoba sama zobaczy swoje wyniki to sobie więcej uświadamia na swój temat.

 

Przykładowy obraz czakr, który wykonuję:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamiętajmy jednak, że przeważnie to nie w czakrach i ERD jest źródło jakiegoś problemu. One tylko pokazują jego manifestację. Zmiany najszybciej dokonuje się na poziomie mentalnym – świadomej woli. Tu można uzdrowić najwięcej. No chyba, że się w pełni poddasz Wyższemu Ja i wyrazisz zgodę na pełną harmonizację swojej świadomości i podświadomości z nadświadomością. Wtedy uzdrawianie poszczególnych aspektów naszej osobowości, ciał i energetyki następuje momentalnie i samoistnie. Zazwyczaj jednak, aby przekonać się do takiego sposobu pracy, trzeba pozdrawiać poszczególne części oddzielnie.

 

Najważniejsze jest rozwijanie zaufania do siebie, intuicji i Boga w nas. A potem pełne poddanie się Wyższemu Ja i pełna z nim harmonizacja. Kiedy pozwalasz sobie na swobodne, radosne i intuicyjne przejawianie siebie, nie ma potrzeby zajmowania się ani czakrami, ani ERD, bo wtedy spontanicznie wszystko w nas się harmonizuje i rozwija w możliwie najlepszy sposób. Wszystko staje się całością.

Autor interesuje się rozwojem duchowym, huną, tantrą, rozwijaniem mądrości, radości i sednem wszystkiego. Udziela porad, konsultacji, robi analizy psychometryczne i regresing.

 

 

gallery/czakry